Osuuspankin logo
pda.op.fi

HJÄLP

Den här tjänsten är OP-nättjänstens textversion. I textversionen har sammanställts de bästa bitarna av OP-nättjänsten i koncentrerad form så att de också passar en mindre apparat. I textversionen finns de basbanktjänster som används mest.

Du loggar in i textversionen med samma nättjänstkoder som i de andra OP-nättjänsterna. Du kan pröva på tjänsten med användarkoden 123456 och lösenordet 7890.

Mer information får du i din Andelsbank.

Till textversionens ingångssida pda.op.fi
© OP Gruppen