op.fi

Palvelun käyttö on estetty. Virhekoodi: 11297821420941743969

Tarkista seuraavat asiat ja kokeile uudelleen.

Jos virhe toistuu
Henkilöasiakkaan pankkipalvelut 0100 0500 ma-pe klo 8-22, la 10-16 (pvm/mpm)
Yritysasiakkaan pankki- ja maksuliikepalvelut 0100 05151 ma-pe klo 8-22 (pvm/mpm)

Tjänsten är spärrad. Felkod: 11297821420941743969

Kontrollera följande och försök på nytt.

Om felet upprepas
Banktjänster för privatkunder 0100 0500 mån.–fre. kl. 8–22, lör. kl. 10–16 (lna/msa)
Bank- och betalningsrörelsetjänster för företag 0100 05151 mån.–fre. kl. 8–22, lna/msa)

Prevented use of service. Error code: 11297821420941743969

Please check the following and try again:

If the error persists
Private customer banking services 0100 0500 Mon–Fri 8 am–10 pm, Sat 10 am–4 pm (local call charge/mobile phone charge)
Corporate customer banking and payment services 0100 05151 Mon–Fri 8 am–10 pm (local call charge/mobile phone charge)

© OP Ryhmä